myWood pelety: certifikované, svetlé, bezprasné

Naše pelety sú vyrábané výlučne z prírodných surovín, bez priadania chemických spojív. Hlavnou surovinou na výrobu peliet sú výlučne nezaťažené piliny ihličnatého reziva, ktoré vznikajú ako vedľajší produkt pri našej vlastnej výrobe, výrobe nosníkov a platní.

Ako prvému výrobcovi na Slovensku bolo vo februári 2013, rakúskou spoločnosťou OFI CERT,  udelené označenie ENplus certifikát (ID: SK 001). Týmto certifikátom garantujeme našim zákazníkom vysokú, stálu, nemennú kvalitu našich drevených peliet. 

myWood pelety sú veľmi svetlé a čisté, pretože vstupný materiál (piliny ihličnatého reziva) sú vysušené a sú bez pridania drevnej kôry. K tomu teda nie je potrebný žiaden ďalší proces sušenia, ktorý by zapríčinil tmavšiu farbu materiálu. Okrem toho sú naše pelety bezprašné, pretože sú počas výrobného procesu viac-krát preosievané. Nepatrný podiel prachu zaručuje čistú manipuláciu a málo porúch pri používaní pece na vykurovanie.

Vlastnosti myWood peliet:
Vyrobené podl'a ENplus, trieda A1 zo 100% ihlicnateho reziva (piliny)

 Dlzka: 10 - 40 mm  

 Priemer: 6 mm
 Výhrevnost: 5 kWh/kg
 Voda: ≤10%
 Popol: ≤0,7%
 Sypná hmotnost: ≥600 kg/m³
 Mechanická odolnost: ≥98%
 Farba peliet: svetlá
 Podiel prachu: gnepatrný, nizky

 

Balenie:

- 15 kg sáčky (66 sáčkov/ paleta; 24 paliet/ kamión; 90x120 cm nenávratné palety)

V prípade záujmu, Vám radi zašleme malú vzorku našich peliet, aby ste sa sami presvedčili o vysokej kvalite.

Pri odbere väčšieho množstva vieme označiť obal peliet s vlastným firemným logom.
Downloads