Náš výrobný podnik sa nachádza na Slovensku v  regióne Nízkych Tatier – časti karpatských hôr. Základ pre naše výrobky tvorí drevo vysokej kvality s hustými letokruhmi.

Slovenská republika je od r. 2004 členom Európskej únie. Krajina je husto zalesnená: približne 44% jej rozlohy je pokrytých lesom, z toho 27% tvorí smrek.