< Kauf abgeschlossen
05.09.2013 08:51 Age: 6 yrs

myWood Polomka Timber s.r.o. odkúpila výrobný areal v Polomke


myWood Polomka Timber s.r.o. odkúpila výrobný areal v Polomke

Nadobudnutím pozemkov a budov dokončila spoločnosť myWood Polomka Timber s.r.o. úplne prevzatie firmy, ktorá pôvodne patrila do skupiny Rettenmeier Holding. Predchodca dnešnej firmy – Rettenmeier Polomka Timber zaznamenávala v predchádzajúcich rokoch výrazné straty, v dôsledku čoho Rettenmeier Holding AG odpredal v júni 2012 100-percentný podiel vo firme spoločnosti myWood s.r.o., ktorá je ovládaná švajčiarskou firmou mayInvest AG. Pozemky a budovy zostali po dobu jedného roku ešte vo vlastníctve Rettenmeier Holding AG. Vďaka financovaniu od Slovenskej sporiteľne, ktorá je hlavnou financujúcou bankou myWood Polomka Timber s.r.o., sa realizovalo odkúpenie nehnuteľností, ktoré si spoločnosť myWood Polomka Timber s.r.o. doteraz prenajímala.

Spoločnosť vyrába šalovacie nosníky, šalovacie platne a nábytkové bio-dosky. V súčasnosti zamestnáva 150 zamestnancov.

Areál s pozemkami s rozlohe 27 hektárov, s výrobnými a skladovými priestormi s rozlohou 30 tisíc štvorcových metrov umožnia spoločnosti realizovať stratégiu ďalšieho rastu. Tento krok vytvára predpoklad k vytvoreniu ďalších pracovných miest. V tomto roku sa v priestoroch areálu spustila výroba drevených peliet, vo výstavbe je realizácia zväčšenia sušiacich kapacít ako aj drevených podkladových platní pre využitie v betonárskom priemysle.

Po zmene majiteľa nastal obrat v hospodárení a spoločnosť dosahuje v roku 2013 plusový hospodársky výsledok a plánuje v nasledujúcich dvoch rokoch zdvojnásobniť obrat. 98 percent výroby je určených na export.